مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران خطاب به دانشجویان مطرح کرد:

سال جدید را سال ارتقای سواد سیاسی و علمی قرار دهیم

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران ضمن تبریک سال نو ، با بیان اینکه هر سال سرآغازی برای فعالیت بیشتر و قدم نهادن در راستای ارزش های الهی و عرفانی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران مطرح کرد:

دانشجویان جهادی لحظه سال تحویل در مناطق زلزله زده حضور دارند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های مازندران در جمع دانشجویان جهادی دانشگاه های مازندران با بیان اینکه حضور دانشجویان در لحظه سال تحویل در مناطق زلزله زده ک...

مسولبسیج دانشجویی دانشگاه های تنکابن خبر داد:

رونمایی از نشریه بچه های شفق

مسول بسیج دانشجویی دانشگاه های تنکابن تولیدنشریه وگاهنامه را یکی ازمهمترین وموثرترین برنامه های بسیج دانشجویی در راستای ترویج و بسط فضای فکری و راهکار ب...

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های قائمشهر مطرح کرد:

اعزام 100 دانشجو به اردوی راهیان نور

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان قائمشهر با بیان اینکه بیش از 100 دانشجو از دانشگاه های قائمشهر به مماطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوی راهیان ن...

آخرین اخبار