بیانیه:

بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مازندران پیرامون خروج آمریکا از برجام و تاکید رهبری بر عدم اعتماد به دشمن

دولتمردان قدم در مذاکراتی نهادند که نتیجه اش اظهر من الشمس بود، آیا آنها تجربه ی تلخ مذاکرات اوایل دهه ۸۰ را فراموش کرده بودند که رضایت به چنین توافقی د...

یادداشت:

سیدسکینه قربی مسئول سیاسی دفتر بسیج دانشجویی رامسر مطرح کرد

وقتی به قریب به 2 سال گذشته می نگریم آنچه به عنوان کنوانسون های مختلف بین المللی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود و گاهی هم نمی شود را شاید بتوان همان ب...

مسئول بسیج دانشجویی شهید واثقی دانشگاه مازیار رویان مطرح کرد:

خروج امریکا از برجام تاییدی بر پیش بینی رهبری بود

مسئول بسیج دانشجویی شهید واثقی دانشگاه مازیار رویان با بیان اینکه خروج امریکا از برجام نشان داد سخنان رهبری در عدم خوش بینی به غرب کاملا درست و دقیق بود...

آخرین اخبار