آرشیو اخبار
دولتمردان قدم در مذاکراتی نهادند که نتیجه اش اظهر من الشمس بود، آیا آنها تجربه ی تلخ مذاکرات اوایل دهه ۸۰ را فراموش کرده بودند که رضایت به چنین توافقی دادند
وقتی به قریب به 2 سال گذشته می نگریم آنچه به عنوان کنوانسون های مختلف بین المللی از سوی دولت به مجلس ارائه می شود و گاهی هم نمی شود را شاید بتوان همان برجام های دیگر نامید
مسئول بسیج دانشجویی شهید واثقی دانشگاه مازیار رویان با بیان اینکه خروج امریکا از برجام نشان داد سخنان رهبری در عدم خوش بینی به غرب کاملا درست و دقیق بوده است،
مسئول بسیج دانشجویی شهید فیاضی دانشگاه علامه محدث نوری با بیان اینکه خروج امریکا از برجام بدیهی بود
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد چالوس با بیان اینکه خروج امریکا از برجاکم تاثیر چندانی در اقتصاد کشور ندارد
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس با بیان اینکه خروج امریکا از برجام اتحاد بین مردم را بیشتر می کند،
آقایان از پیروزی های خود و رفع تحریم ها میگفتند و ما پیش بینی وضعیت بد اقتصادی امروز را میکردیم و آنها لبخندی میزدند و میگفتند ما دیگر به عقب برنمیگردیم..
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه حلی چالوس با بیان اینکه خروج امریکا از برجام چهره این کشور را در بین دیگر کشورها مخدوش کرد
اینگونه است که مردم لبنان سیدحسن نصرالله را مرد صادق میخوانند و وعده های اورا قطعا عملی میدانند.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... > >|
آخرین اخبار
وقتی به قریب به 2 سال گذشته می نگریم آنچه به عنوان کنوانس...
مسئول بسیج دانشجویی شهید واثقی دانشگاه مازیار رویان با بی...
مسئول بسیج دانشجویی شهید فیاضی دانشگاه علامه محدث نوری با...